Kabelové poruchy

 

Provádíme lokalizace a odstraňování kabelových poruch. Nejčastěji se jedná o plášťové poruchy, kdy je izolace na metalických kabelech vážně poškozena (zpravidla cizím zásahem). Do takto poškozeného kabelu vniká vlhkost a kabel se tímto stává nepoužitelný.

   

Dále provádíme vytyčování jednotlivý kabelů a kabelových tras. Včetně případného zakreslení do plánů.
Výhodou námi použivaného způsobu vytyčování kabelů a vyhledavaní kabelových poruch je značná úspora nákladů na zemní práce spojené s odstraněním poruch na kabelech.